Nên có thai ngay sau bị sẩy?

Theo kết luận của các nhà nghiên cứu ở Trường Đại học Aberdeen, phụ nữ nên có thai ngay sau khi sẩy trong vòng 6 tháng. Sáu tháng sau khi sẩy thai là khoảng thời gian tốt nhất để có…