Tác dụng chữa bệnh của gạo

Giải cảm, chữa chứng đổ mồ hôi trộm, giúp thần trí minh mẫn… là một trong số những tác dụng chữa bệnh của gạo mà ít người biết. Trong bữa ăn của người Việt Nam và một số nước ở…