Stress ở tuổi thanh thiếu niên

Những giao tiếp thường xuyên và cởi mở giữa các thành viên trong gia đình sẽ giúp trẻ dễ dàng vượt qua những sang chấn tâm lý hoặc giúp trẻ tự tin hơn Khảo sát về tình trạng trầm cảm…