Vô kinh và vấn đề hiếm muộn

Kinh nguyệt là bản năng thiên bẩm trong chức năng sinh sản của người phụ nữ. Khi không có kinh nguyệt hoặc kinh nguyệt liên tục bị mất trong ít nhất 3 chu kỳ liên tục có thể gây ảnh…