Xử trí khi con chửi bậy

Do còn nhỏ và thiếu kinh nghiệm, trẻ không biết kiểm soát sự giận dữ, cha mẹ cần dạy con cư xử thế nào là phù hợp và thế nào là sai trái. Bạn có thể áp dụng những lời…

Cho trẻ tự chơi giúp bé tăng thêm tính sáng tạo, tự nghĩ nhiều cách chơi và tự tin hơn trong giao tiếp. Khi con tự chơi, bố mẹ cũng sẽ có thêm thời gian làm việc của mình. Khi…

Phần lớn các bé biết đi khi được khoảng 13 tháng tuổi nhưng cũng có bé biết đi sớm hơn (9-10 tháng tuổi) hoặc muộn hơn (15-16 tháng tuổi). Thời điểm biết đi ở các bé là khác nhau. Giai…

Con trẻ cần có một quan hệ bình đẳng, ứng xử rộng lượng, bao dung của người lớn. Đây chính là giải pháp có tính thuyết phục nhất để trẻ tiếp thu sự giáo dục của cha mẹ, ông bà.…