Những mùa Tết bên nội

Đã thành thông lệ, trước tết dù có bận đến đâu mọi người trong gia đình tôi đều phải tề tựu đầy đủ tại nhà nội để làm công việc mà ông nội tôi và đám con cháu vẫn làm…