Nấu ăn chay đúng cách

Ích lợi của ăn chay và lưu ý khi nấu thực phẩm chay Quan niệm xã hội cho rằng ăn chay thiếu chất. Phần vì do thói quen và vì thực phẩm động vật ngon ngọt hơn, dễ hấp thu…