Hắt hơi là són tiểu!

Tôi có người thân bị triệu chứng cứ mỗi lần hắt hơi mạnh là bị són tiểu ra quần. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp, nguyên nhân vì sao, có thể chữa trị ở đâu, chi phí ra sao? Xin…