7 nguy cơ về sức khỏe sinh viên

Bắt đầu cuộc sống sinh viên, không nhiều bạn biết tự chăm lo cho sức khỏe. Những hậu quả thể chất sau thời sinh viên thường bị đổ lỗi: “Do thời đại học sống cơ cực!”. Thực ra, cuộc sống…