Chứng sợ không gian hẹp

Có một hội chứng rất kì lạ nhưng khá phổ biến nhưng những người mắc phải hội chứng này thường không biết là mình đang bị bệnh đó chính là hội chứng sợ không gian hẹp. Hôm nay, thế giới…