Dấu hiệu suy nhược thần kinh

Suy nhược thần kinh là bệnh tâm căn phổ biến hiện nay mà nhiều người gọi đó là bệnh thời đại. Bệnh gặp ở người lao động trí óc nhiều hơn lao động chân tay, ở thành thị nhiều hơn…