Nhập nhèm… thịt dê

Không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc và thường bị pha tạp thêm những loại thịt rẻ tiền khác,… đó là “bức tranh thực” của thịt dê bán ngoài chợ. 7 phần dê 3 phần thịt heo nái Thời…