Những điều ít biết về botox

Botox là thuốc hay dùng nhất trong nhóm thuốc botulinum toxin có tác dụng làm liệt tạm thời hoạt động của cơ. Botox là thuốc hay dùng nhất trong nhóm thuốc botulinum toxin có tác dụng làm liệt tạm thời…