Nhập nhèm… thịt dê

Không qua kiểm dịch, không rõ nguồn gốc và thường bị pha tạp thêm những loại thịt rẻ tiền khác,… đó là “bức tranh thực” của thịt dê bán ngoài chợ. 7 phần dê 3 phần thịt heo nái Thời…
Bị thai trứng phải làm gì

Em bị thai trứng 4 tuần, đã nạo thai và bệnh viện hẹn 2 tuần sau đến thử máu, siêu âm. Sau đó em tiếp tục được hẹn 2 tuần đến thử máu lần nữa. Em không được tư vấn…