Nổi mề đay không rõ nguyên nhân

Con trai tôi 9 tuổi. Một năm gần đây cháu thường xuyên nổi mề đay (triệu chứng này có từ 5 tuổi nhưng chỉ thỉnh thoảng).  Tôi đã đưa cháu đi khám khắp nơi, đã làm mọi xét nghiệm nhưng…