Cây thế kỷ cảnh có độc

Cây thế kỷ (còn gọi là cây thùa) được dùng để làm cảnh trong nhà và khá phổ biến ở Việt Nam. Nhựa của cây này khá độc hại, có thể gây kích ứng da nghiêm trọng hoặc các vấn…