ve sinh rang mieng

coi chung cai rang la goc... vi khuan

Coi chừng cái răng là góc… vi khuẩn

Filed in:

Share This Post

Post Comment