Trẻ khiếm thính nên được phẫu thuật cấy ốc tai trước 18 tháng tuổi

Cấy ốc tai sớm sẽ giúp cải thiện kỹ năng lĩnh hội ngôn ngữ và diễn đạt rõ rệt ở những trẻ nhỏ bị khiếm thính, một nghiên cứu mới đây tại Mỹ chỉ rõ.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá sự phát triển ngôn ngữ của 188 trẻ trong hơn 3 năm, những trẻ này đều đã được phẫu thuật cấy ốc tai trước khi chúng 5 tuổi.Sự cải thiện về khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ có sự khác nhau rõ rệt so với thời điểm trước khi phẫu thuật.

“Mức độ lĩnh hội và giao tiếp bằng ngôn ngữ cao hơn rõ ràng ở những trẻ được phẫu thuật khi nhỏ hơn 18 tuổi so với những trẻ được phẫu thuật trong giai đoạn từ 18 – 36 tháng tuổi và trên 36 tháng tuổi”, trưởng nhóm nghiên cứu, TS John K.Niparko, ĐH Y John Hopkins, cho biết.

Thực tế, những trẻ mà được phẫu thuật trước 18 tháng tuổi có xu hướng cải thiện khả năng giao tiếp tương đương với nhóm không bị khiếm thính. Tuy nhiên, khi cấy ốc tai sau 18 tháng tuổi thì sẽ tiến bộ về mặt giao tiếp bằng ngôn ngữ thấp hơn.

TS Niparko và các cộng sự cũng phát hiện ra rằng mức độ cải thiện liên quan mật thiết với khả năng nghe trước khi cấy ốc tai, và càng phẫu thuật cấy ốc tai sớm thì càng cải thiện được quan hệ giữa cha mẹ và con cái và hỗ trợ trẻ rất lớn trong việc tạo dựng ví trí trong xã hội sau này.

Những phát hiện này nhấn mạnh nhu cầu cải tiến các công cụ mà có thể giúp trẻ khiếm thính có thể phát triển ngôn ngữ và là “một hướng dẫn về sự can thiệp đúng lúc” trong phẫu thuật cải thiện sức nghe.

Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí American Medical Association.

 (Theo Dantri)

Share This Post

Post Comment