Tập huấn phòng chống HIV/AIDS cho cô giáo

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn về phòng chống HIV/AIDS cho 39 học viên là cô nuôi trẻ tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc 21 tỉnh, thành phía Bắc.

Tại lớp học, học viên được tập huấn kiến thức cơ bản về HIV/AIDS; chính sách và dịch vụ chăm sóc, điều trị trẻ em có HIV; dự phòng phơi nhiễm HIV, dự phòng sau phơi nhiễm do tai nạn, rủi ro nghề nghiệp; bệnh nhiễm trùng cơ hội hay gặp; tiêm chủng, phòng nhiễm trùng cơ hội; điều trị bằng thuốc kháng virus (ARV).

Học viên cũng tham gia thảo luận về các vấn đề liên quan HIV/AIDS; nghiên cứu mô hình nuôi dưỡng trẻ em có HIV của Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội số 2 Hà Nội, nơi đang nuôi dưỡng và chăm sóc 53 trẻ em có HIV.

Tại trung tâm, học viên tìm hiểu các hoạt động liên quan như: quy trình tiếp nhận trẻ, quy định khám sức khoẻ ban đầu và xét nghiệm, làm hồ sơ bệnh án, theo dõi điều trị nhiễm trùng cơ hội, sử dụng thuốc ARV. Ngoài ra, học viên và trung tâm chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc trẻ về dinh dưỡng, tâm lý…

 

 (Theo Bao Đat Viet)
 

Share This Post

Post Comment