Nhân rộng mô hình phòng, chống HIV dựa vào cộng đồng

Lễ biểu dương những tình nguyện tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại 210 xã, phường trong cả nước đã được Bộ Y tế tổ chức hôm 20.12 tại Hà Nội. Theo Bộ Y tế, mỗi ngày VN có thêm 100 người nhiễm HIV.

Với sự tham gia của các tình nguyện viên, đồng đẳng viên, số người có nguy cơ nhiễm HIV cao như nghiện ma túy, gái mại dâm, tình dục đồng giới… được tiếp cận các dịch vụ y tế và quản lý ngày càng tăng. Trong năm 2008, số kim tiêm sạch phát cho nhóm nghiện chích qua nhóm đồng đẳng viên cao gấp 3 lần các kênh khác trong tổng số 15 triệu chiếc được cấp cho người nghiện. Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu thời gian tới cần nhân rộng mô hình phòng chống HIV/AIDS dựa vào cộng đồng có hiệu quả như: nhóm tự lực, tuyên truyền viên đồng đẳng. Trọng tâm của hoạt động phòng, chống HIV/AIDS sẽ là mở rộng điều trị cai nghiện bằng các chất thay thế, theo hướng tiếp cận tối đa người có hành vi nguy cơ cao trên địa bàn.

 

 (Theo TNO)
 

Share This Post

Post Comment