Đăng nhập | Đăng ký
×
Danh mục menu ×

Bộ Quà Tặng Tết #7


Bộ Quà Tặng Tết #7

Mã: QT07
Giá: 1,199,999đ

★・゚  🎀  𝐵ộ 𝓆𝓊à TẾT #7  🎀  ゚・★

🎀  𝟣.    𝒦𝑒𝓂 𝒹ưỡ𝓃𝑔 𝓉𝓇ắ𝓃𝑔 – 𝒸𝒽ố𝓃𝑔 𝓃𝒽ă𝓃 𝒲𝒽𝒾𝓉𝑒𝓃𝒾𝓃𝑔 & 𝒲𝓇𝒾𝓃𝓀𝓁𝑒 𝒞𝓇𝑒𝒶𝓂  🎀 

🎀  𝟤.    𝒦𝑒𝓂 𝒹ưỡ𝓃𝑔 𝒸ấ𝓅 𝓃ướ𝒸 𝒦𝑒𝓂 𝒸ấ𝓅 𝓃ướ𝒸 𝐼𝓃𝓉𝑒𝓃𝓈𝒾𝓋𝑒 𝒜𝓃𝓉𝒾-𝒲𝓇𝒾𝓃𝒦𝓁𝑒 𝒜𝓆𝓊𝒶 𝒞𝓇𝑒𝒶𝓂  🎀  

🎀  3.    𝒮o𝓃 𝓂ô𝒾 𝑅𝑒:𝐸𝓍𝒸𝑒𝓁𝓁 𝐿𝐼𝒫𝒮𝒯𝐼𝒞𝒦  🎀

Giỏ hàng